درد اروپا ایران آمریکا استفاده آقای ترامپ

درد: اروپا ایران آمریکا استفاده آقای ترامپ کشورهای عربی رییس جمهور آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تولید ماشین ۱۳ درصد زیاد کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۹۳ هزار و ۵۸۷ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۰۵ هزار و ۸۴۳ دستگاه رسید.

تولید ماشین ۱۳ درصد زیاد کردن یافت

تولید ماشین ۱۳ درصد زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

شهریور ماه امسال تولید انواع ماشین به طور میانگین ۱۳.۱ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۹۳ هزار و ۵۸۷ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۰۵ هزار و ۸۴۳ دستگاه رسید.

تولید ماشین ۱۳ درصد زیاد کردن یافت

تولید انواع سواری با رشد ۱۴.۶ درصدی همراه بوده و از ۸۵ هزار و ۷۸۵ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۹۸ هزار و ۲۷۳ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید انواع ون ولی نزولی بوده و با افت ۱۵.۸ درصدی از ۳۸ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۳۲ دستگاه رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ماشین از ۹۳ هزار و ۵۸۷ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۰۵ هزار و ۸۴۳ دستگاه رسید.

شهریور ماه تولید انواع وانت نیز با افت ۶.۶ درصدی همراه بوده و از ۶۳۷۷ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۵۹۵۹ دستگاه کم کردن یافت.

تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز ۸.۶ درصد کم کردن یافته و از ۸۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۷۴ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس ۲۰۱.۴ درصد رشد داشته و از ۷۳ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۲۲۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ماشین ۱۳ درصد زیاد کردن یافت

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با زیاد کردن ۴.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۲۳۳ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۲۸۵ دستگاه رسید.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | همراه | کامیون | دستگاه | کامیون | شهریور ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs